Menu
Settings

Historia rodziny Bleher

Przodkiem dzisiejszej rodziny Bleher jest urodzony w roku 1624 Bartlin „Bartle“ Blayer, prawnuk urodzonego w 1518 roku w Thalheim koło Reutlingen Bartlina Pleer. Nazwiska Pleer, Blayer lub Bleher mają odniesienie do farbiarzy słynnego niebieskiego sukna.

„Bartle“ Blayer, jak wynika z imponującego drzewa genealogicznego rodziny, ożeniwszy się, osiadł w Gruorn koło Münsingen, zakupił różne dobra i swoją stateczną rodziną położył podwaliny pod powstanie wielkiego rodu Bleher, który przez stulecia miał istotny wpływ na historię Gruorn.

O to, by rodzina tak licznie rozprzestrzeniła się na terenie Niemiec, zadbał między innymi urodzony w 1822 roku Johann Adam Bleher, chłop pańszczyźniany w Gruorn, który ze swymi kolejnymi trzema żonami spłodził razem pokaźną liczbę 23 dzieci. Zawirowania wojny 30-letniej (1618-1648) sprawiły, że kilku członków rodziny Bleher rozproszyło się po świecie.

Heinz Bleher, właściciel Rössle i genealog z zamiłowania, poszukał i nawiązał kontakty z krewnymi we wszystkich regionach Niemiec, w Bretanii, Szwajcarii i w Stanach Zjednoczonych. Od 1994 roku wielokrotnie odbyły się międzynarodowe spotkania Bleherów.