Menu
Settings

Historie hotelu Rössle

Počátky hotelu Rössle sahají do roku 1697, kdy byla zahájena stavba nové správní budovy (dnešní hotel Rössle) patřící ke klášteru Wiblingen v městečku Aufheim, neboť dosavadní budova hrozila zřícením.

1697 stavba nové správní budovy (dnešní Rössle). Stavebním mistrem byl Bartholomäus Kraz, pomáhali mu tyrolští zedníci. Výdaje za stavbu, zřízenou v horních patrech hrázděného domu, činily 1382 guldenů a 9 krejcarů (dle dnešní peněžní hodnoty asi 50.000 eur). Správcem byl v té době pan Paul Ötschmann, narozený v tyrolském městě Heining. Povoláním byl malíř fresek, vytvořil například pro vévodu Württemberského fresky na zámku Stetten v Remštálu a stropovou malbu v císařském sálu kláštera Wettenhausen. V podrobném nápise na jeho náhrobku na věži kostela v Aufheimu není o jeho umělecké činnosti ani zmínka. I správní budovu zdobila do roku 1969 freska se znakem wiblinského preláta Modesta I. Hubera (severovýchodní rohový pokoj v horním patře).
1805 se majetek nacházející se vpravo od řeky Iller, který dosud patřil předněrakouskému benediktinskému opatství Wiblingen, jakož i obec Aufheim, dostaly do rukou Bavorska. Klášter Willblingen byl Württenberskem sekularizován. Již nepotřebná správní budova v městečkuě Aufheim byla požději prodána.
1970 Heinz Bleher kupuje bývalou správní budovu a zřizuje zde hospůdku se 30 místy k sezení, dále statek, jizbu a kuželkové dráhy.
1973 Dokončuje se renovace historické správní budovy v městečku Aufheim, která je znovuotevřena jako hotel Rössle.
1984 Další výstavba k rozšíření kapacity restaurace. Tamější hospůdka je dnešní desátkovou jizbou (Zehntstube).
1991 Přestavba kulečníkových drah na zimní zahradu, kde se dnes pořádají rodinné oslavy, konference a jiné akce.
2003 Rainer Bleher přebírá dům od svého otce Heinze.
2004-2011 Modernizace hotelové části.
2012 Vyznamenání hotelu 3 hvězdičkami.
2013 Rozšíření venkovní pivní zahrádky o přístřešek.
2014 Badrenovierung in den Hotelzimmer
2015 Umsetzung/ Auszeichnung der 3-Sterne-Hotelklassifizierung
2018 voraussichtliche Renovierung der Küche, der Toiletten im Restaurant und des Wintergartens